meer Engels, minder werkdruk


Hoe kan je méér Engels aanbieden op school, zónder de werkdruk te verhogen? Lees hier hoe wij jouw team tijdelijk of structureel kunnen ontlasten, terwijl de leerlingen met veel plezier Engels leren!

werkdruk & tekort aan leerkrachten

De hoge werkdruk en het tekort aan leerkrachten: deze 2 problemen gaan hand in hand en versterken elkaar in toenemende mate. Zowel voor de korte als lange termijn zijn er oplossingen nodig.

Wij zien die hoge werkdruk al jaren. Wij komen regelmatig op basisscholen om gastlessen of workshops te geven, en horen dan vaak van leerkrachten: “we hebben geen tijd voor Engels”. Logisch, het is tot groep 7 geen verplicht vak, en dus vervalt Engels vaak als eerste wegens tijdsgebrek.

geen tijd voor Engels 

Daarnaast is Engels voor veel leerkrachten niet bepaald een ‘lievelingsvak’. Het is bijvoorbeeld best wel lastig om Engelse les te geven als je onzeker bent over je eigen niveau Engels. Herkenbaar?

oplossingen & kansen

Geen tijd voor Engels. Tegenstrijdig genoeg ligt hier júist een kans om een team te ontlasten: door inzet van een vakdocent Engels kan je leerkrachten wekelijks een extra uur (of meer) vrijstellen van lesgeven. Daarnaast hoeven leerkrachten geen Engelse les meer te geven; er valt een taak weg.

uitval & overbelasting voorkomen

Een heel schooljaar Engels uitbesteden aan een vakdocent, staat gelijk aan een fulltime werkweek vrijstelling van lesgeven per klas/leerkracht per schooljaar.

Door inzet van een vakdocent kan je als school over langere termijn voorkomen dat leerkrachten overbelast raken, uitvallen of nog erger: afhaken en het onderwijs verlaten.

een vakdocent van 100 uur Engels

Onze vakdocenten kunnen worden ingezet om Engelse lessen en workshops te geven aan de leerlingen. Tijdens deze lessen kan de vaste leerkracht andere taken uitvoeren, of heeft hij/zij meer tijd om leerlingen te begeleiden. Het is daarnaast ook mogelijk om een serie lessen of workshops strategisch in te zetten op PIEKMOMENTEN.

Engels  werkdruk  doelen combineren 

De school realiseert 2 doelen tegelijk: werkdrukverlaging én kwalitatief Engels onderwijs voor de leerlingen. De Engelse les gaat ALTIJD door, en kan nooit komen te vervallen wegens tijdgebrek. Leerlingen krijgen les van een vakdocent die gespecialiseerd is in Vroeg Engels.

lessen & workshops

lessen Engels voor groep 1  t/m 8

De lessen vinden steeds plaats op een vaste dag/tijdstip, zodat de leerkracht voor de komende periode precies weet wanneer hij/ zij andere taken kan uitvoeren.

workshops voor groep 1  t/m 8

Wij bieden ook talloze Engelstalige CLIL* activiteiten; creatieve opdrachten, leesprojecten, kinderyoga, en reken workshops waarbij leerlingen in het Engels leren rekenen. Daarnaast hebben we heel veel educatieve spellen. En via ons zusje RobotKids kunnen leerlingen speels leren programmeren, zowel in het Nederlands als Engels!

* content and language integrated learning


Workshops kunnen slim worden ingezet op piekmomenten, bv de RAPPORT PERIODES, waarin je van tevoren al weet dat de werkdruk hoog zal zijn voor het hele team.

voorbeelden inzet & rendement

 Met 38 lessen Engels voor 3 klassen, ontlast de school 3 leerkrachten 38 uur per schooljaar. In totaal komt er 114 uur beschikbaar om andere taken uit te voeren. Wij verzorgen de lessen, de toetsen en cijfers voor de rapporten.

 De school kan voorafgaand aan de rapportperiodes workshops inplannen. Iedere klas heeft een dagdeel workshops (2 uur). Alle leerkrachten zijn 2 uur vrijgesteld van lesgeven, en gebruiken deze extra tijd om de rapporten te maken of gesprekken voor te bereiden.

meer informatie

Vervalt bij jullie regelmatig de Engelse les wegens tijdsgebrek? Zijn er mensen in het team die je echt zou ontlasten als hij/zij tot eind dit schooljaar geen seconde meer hoeft na te denken over de Engelse les? Of wil je het vak Engels uitbesteden aan professionals, zodat je team zich meer/beter kan richten op de kernvakken?

Wij helpen jullie graag om tot een passende oplossing te komen!

015-3030056

merel@100uurengels.nl


VACATURE VAKDOCENT Engels